לשתף זה כיף:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp
Share on tumblr

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מחיקת רישום פלילי וחנינות

מחיקת רישום פלילי באמצעות חנינה
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים מסמיך את נשיא המדינה לקצר את תקופת ההתיישנות ואת תקופת המחיקה החלה על הרשעה מסוימת.

מרבית בקשות החנינה המופנות לנשיא נוגעות למרשם פלילי ולא לעונשי מאסר. בקשות אלה מוגשות בדרך כלל על אנשים מן הישוב אשר המרשם הפלילי מפריע לחייהם הנורמטיביים.

מחיקת רישום פלילי לפי החוק
התיישנות

ברגע שמתיישנת הרשעה, הופך רישומה לחסוי, באופן שמרביתם של הגופים אשר מורשים על פי חוק לעיין במידע, לא יוכלו עוד להיות חשופים אליו. עם זאת, חשוב לציין כי קיימת רשימה לא מבוטלת של גופים מאובטחים שרשאים לקבל מידע על הרשעות גם כאשר ההרשעות התיישנו. גופי אלה יפסיקו לקבל מידע על ההרשעה רק לאחר מחיקתה. תקופת ההתיישנות נמנית מיום גזר הדין, ומשך התקופה נקבע על פי סוג ההחלטה, גיל המורשע בעת ביצוע העבירה והעונש שהוטל עליו.

יצוין כי ההרשעה לעולם אינה נמחקת פיזית. היא ממשיכה להיות רשומה במחשבי המשטרה בתוספת המילים "הרשעה נמחקה".

הרישום הפלילי ללא כל צל של ספק הנו דבר מכביד על החיים הנורמטיביים של כל אדם באשר הוא, הוא עלול לסגור דלתות בפני מקומות עבודה ומטיל צל על בעל הרישום. לכן ישנה חשיבות לפנות לעו"ד אשר מתמחה בתחום זה, עו"ד אשר בקי ברזי הגשת החנינות והגשת הבקשות למחיקת/ ביטול הרישום הפלילי, יכול להביא לקיצור משמעותי בתקופת הזמן אותה נשאר לרצות.

להלן סמכויות חנינה נוספות אשר קיימות לנשיא המדינה, בנוסף לסמכותו למחוק רישום פלילי:
הקלה בעונש מאסר
נשיא המדינה מוסמך להקל בעונשי מאסר, או להמירם בעונשים אחרים.
מחלקת החנינות בבית הנשיא מטפלת בבקשות הקלה בעונש מאסר אך ורק לאחר שנסתיימו כל ההליכים המשפטיים (כולל ערעור, בקשה למשפט חוזר, בקשה לדיון נוסף).

חשוב לציין כי מוסד חנינה אינו מהווה תחליף לערכאת ערעור, ואינו מהווה ערכאת ערעור נוספת, ולפיכך הקלה בעונש מאסר בפועל ניתנת רק במקרים חריגים ויוצאי דופן במיוחד, ורק כאשר יש שינוי משמעותי בנסיבות לאחר שבית המשפט אמר את דברו.

הקלה בפסילה מלנהוג
נשיא המדינה מוסמך להקל בעונשי פסילה בפועל מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה, ובעונשי פסילה על תנאי שהושתו בבית המשפט, להבדיל מפסילה מנהלית.

הקלה בקנסות כלליים
נשיא המדינה מוסמך להקל בקנסות המוטלים על ידי בית משפט במסגרת הליך פלילי בלבד, להבדיל מהליך מנהלי או מקנס המוטל על ידי רשות אחרת.

הקלה בקנסות תעבורה
נשיא המדינה מוסמך להקל בקנסות המוטלים בגין עבירות תעבורה, בין על ידי בית המשפט או המשטרה. הקלה בקנסות חניה המוטלים על ידי פקחי עירייה אינה במסגרת סמכות הנשיא אלא בסמכות הלשכה המשפטית בכל עירייה.

קציבת מאסר עולם
בסמכותו של הנשיא לקצוב עונש מאסר עולם שהוטל על אדם, ולהעמידו על תקופת מאסר מוגדרת, כך שלכל הפחות ייקצב עונש מאסרו לתקופה בת 30 שנה. על פי נוהג, הקציבה לעניין זה, תיעשה רק לאחר סיומם של כל ההליכים המשפטיים (כולל הערעור ולרבות בקשה לדיון נוסף) ובחלוף תקופה בת שבע שנים לכל הפחות מתחילתו של המאסר.

במידה והייתם מעורבים בפלילים ואתם רוצים לנקות את השולחן ולמחוק את הרישום הפלילי שלכם, רצוי שתפנו לעו"ד מוביל בתחום, עו"ד בועז קניג יעמוד לרשותכם בכל שעות היממה. תוכלו להתייעץ ולערב אותו כבר בשלבים הראשוניים של התהליך ולדעת שאתם לא לבד יותר בתהליך הלא נעים הזה ויש לצדכם איש מקצוע מנוסה, אשר יסייע לכם לעבור את התהליך הזה.

גלילה לראש העמוד