לשתף זה כיף:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp
Share on tumblr

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

עיכוב הליכים משפטיים

ליועץ המשפטי לממשלה סמכות לעכב הליכים על ידי מסירת הודעה מנומקת בכתב לבית המשפט שבפניו הוגש כתב אישום.

עיכוב הליכים ניתן לעכב בכל מועד שלאחר הגשת כתב האישום ולפני מתן הכרעת הדין.
מבחינת יוזם ההליך (להבדיל מסמכות העיכוב), גם התביעה וגם הנאשם יכולים ליזום את הליך עיכוב ההליכים.
תוצאות עיכוב ההליכים הן הפסקת הדיון המשפטי בעניינו של הנאשם.

ליועץ המשפטי לממשלה הסמכות לחדש הליכים שעוכבו על ידי מסירת הודעה לבית המשפט בהתקיים התנאים הבאים:

1. בעבירה מסוג פשע (כלומר שהעונש הטמון בחובה גבוה משלוש שנים) – אם טרם חלפו 5 שנים מיום עיכוב ההליכים.

2. בעבירה מסוג עוון (כלומר שהעונש הטמון בחובה גבוה משלושה חודשים ונמוך משלוש שנים) – אם טרם חלפה לה שנה אחת מיום העיכוב.
ואולם לא ניתן לחדש הליכים שעוכבו בשנית.

השיקולים המרכזיים אשר משפיעים על ההחלטה באם לעכב הליכים פליליים הנם:

• נסיבות אישיות מיוחדות;
• העדר עניין לציבור;
• העדר ראיות;
• הסכמת הנאשם לשמש כעד מדינה;
• התקדמות איטית בהליך הפלילי;

גלילה לראש העמוד